AZ INFORMATIKAI FEJLESZTŐI KARRIER START PROGRAM JELENTKEZÉSI ÉS KIVÁLASZTÁSI FOLYAMATÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Általános részvételi feltételek

A képzés felvételijére minden, 18 életévét betöltött, legalább érettségivel rendelkező magyar állampolgár, vagy EU tagország állampolgára jelentkezhet. A képzésre jelentkezni a jelentkezési űrlapon keresztül lehet. A résztvevő jelentkezése a jelentkezési űrlap kitöltését és beadását követően kapott e-mailben megadott linken található webes felületen az önéletrajz feltöltésével, illetve a felajánlott ’online teszt’ időpontok közül való választással válik véglegessé. A jelentkezés nem kötelezi a jelentkezőt a kiválasztási folyamatban való részvételre, valamint a sikeres felvételi sem kötelezi a kiválasztási folyamatban résztvevőt a képzésen való részvételre. Sem a jelentkezés, sem a kiválasztási folyamatban való részvétel nem kötelezi a Training360 Kft.-t arra, hogy az Informatikai Fejlesztői Karrier Start Program képzésre felvegye a jelentkezőt. Bármely jelentkezőt indoklás nélkül kiejthet a kiválasztási folyamat során a jelentkezést követően, a kiválasztási folyamat bármely pontján. Panasszal a jelentkező a döntéssel kapcsolatban nem élhet. Abban az esetben, ha jelentkező személy bármilyen okból nem tud részt venni a kiválasztási folyamat szűrési pontjain (online teszt, interjú, Assessment Center) az ismertetett időpontokon, külön felvételit a Training360 Kft. nem köteles számára megtartani. Abban az esetben, ha a jelentkező számára a kiválasztási folyamat lépéseinek felajánlott időpontjai nem megfelelőek, vagy a kiválasztási folyamatban résztvevő személy az általa kiválasztott időpontban nem tud részt venni a kiválasztási folyamat adott szűrési pontján, a Training360 Kft. nem köteles új időpontok kiírására. Training360 Kft. fenntartja a jogot a jelentkezési feltételek, a jelentkezési határidő, a kiválasztási folyamat, illetve a folyamat időpontjainak egyoldalú megváltoztatására. Változtatás esetén a jelentkezőket értesítjük. A Training360 Kft. kizárja a felelősségét a kiválasztási folyamat során felmerülő adminisztrációs, informatikai stb. okokból felmerülő hibákért, azzal kapcsolatosan sem kártérítésre, sem jóvátételre nem köteles. A Training360 Kft. kizárólag szándékos, vagy súlyos gondatlanságból eredő hibákért felel.
A tanfolyam ideje alatt az oktatás minősége és az oktatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások iránt felmerülő észrevételeket, kifogásokat csak a tanfolyam időtartama alatt tudjuk figyelembe venni.

Adatvédelem

A Training360 Kft. kijelenti, hogy a jelentkezés során megadott információkat és adatokat kizárólag a kiválasztási folyamatban, valamint adminisztrációs célból, illetve a képzésre való felvételt követően a tanfolyam lebonyolítására és munkaerő-közvetítési célra használja, egyéb célból azt más cégnek, harmadik személynek – kivéve, ha arra törvény vagy jogszabály nem kötelezi – nem adja ki, és amennyiben erre külön felhatalmazást a jelentkező nem adott, marketing célokra nem használja. A kiválasztási folyamat alatt weboldalakon használt és egyéb levelezésből származó e-mail cím és jelszó felhasználó általi nem megfelelő kezeléséből származó károkért és visszaélésekért a Training360 Kft. nem vállal felelősséget.

Szerzői jogok

A felvételi folyamat során a résztvevők számára bocsájtott feladatok, azok megoldásai, értékelésük és az értékelés szempontjai a Training360 Kft. tulajdona. A kiválasztási folyamatban résztvevők rendelkezésére bocsájtott minden oktatási segédanyag (függetlenül az információt tartalmazó adathordozó minőségétől) a Training360 Kft. kizárólagos szellemi terméke, bármilyen formában másolni, többszörözni, vagy más módon felhasználni csak a Training360 Kft. kifejezett írásos engedélyével lehetséges. A résztvevő vállalja, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a Training360 Kft. valamint ügyfelei gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

A részvételi szabályzat előírásait a résztvevő a jelentkezéssel elfogadja.
A résztvevő és a Training360 Kft. között a tanfolyam elvégzésére kötendő szerződésre a magyar anyagi jog rendelkezései az irányadóak.